UA-106737452-2 دستگاه ترجمه همزمان نشست خبری کلیر با حضور علیرضا جهانبخش ( هتل اسپیناس پالاس) | افسانه هنر (زمانی گروپ)

دستگاه ترجمه همزمان نشست خبری کلیر با حضور علیرضا جهانبخش ( هتل اسپیناس پالاس)

سیستم ترجمه همزمان | گوشی مترجم همزمان | دستگاه مترجم همزمان

ارزان تر از همه جا با بالاترین کیفیت

۰۹۱۲۱۳۹۹۰۲۰

0

Your Cart